لیست محصولات
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو

  شزلون مدل LOV107

  1,700,000 تومان
  انواع مختلفی مبلمان وجوددارند که از آنهابیشتر برای راحتی ورفع خستگی روزمره استفاده میشود. و نیز بعضی ازآنها برای تزئین خانه و جلوه دادن به آن دیزاین شده‌اند. نوعی مبل به نام شزلون وجوددارد که این دوخصوصیت را در خود جا داده است وهمچنین دارای نامهای دیگری ازجمله لاولی بد ، لاوست ، ویا همان مبل زناشوئی میباشد.
  کد محصول: LOV107

  انواع مختلفی مبلمان وجوددارند که از آنهابیشتر برای راحتی ورفع خستگی روزمره  استفاده میشود. و نیز بعضی  ازآنها برای تزئین خانه و جلوه دادن به آن دیزاین  شده‌اند. نوعی مبل به نام شزلون وجوددارد که این دوخصوصیت را در خود جا داده است وهمچنین دارای نامهای دیگری ازجمله لاولی بد، لاوست، ویا همان مبل زناشوئی میباشد.ساختار فیزیکی لاولی بد یا همان شزلون به گونه ای است که علاوه برآن که  احساس راحتی را به شخص القا میکنداز ارتفاع متناسبی برخوردار است تاشخص به راحتی بتواند پاها را روی آن قرار دهد و استراحت کند.

  لاولی بد مورد بحث، دارای وزن سبک وجابجایی آن راحت میباشد.که این ویژگی آن باعث میشودتادردیگر فضاهای خانه ازجمله اتاق خواب ونشیمن ،تراس واستخر موردد استفاده قرار گیرد .

  مزیت های مبل لاولی بد:
  ۱-بدن را درحالتی قرار میدهد تابتواند خستگی را رفع کند
  ۲-موجب بهبود درگردش خون میگردد
  ۳-ارگونومی مبل لاولی بد به گونه ای است که ددر هنگام استراحت ازسوزش معده وبازگشت اسیدمعده جلوگیری میکند
  ۴-وهمچنین باعث کاسته شدن فشارهای روزمره از روی سیستم عصبی وآزاد شدن عضلات ماهیچه ها ورباط ها میشود

  ازمزیتهای مبل زناشوئی در رابطه جنسی
  ۱- باعث کیفیت بخشیدن به روابط زناشویی میشود
  ۲-باعث ارضای سطح توقعات جنسی همسران میگردد
  ۳- انجام حالتهای مختلف روابط جنسی را نیز آسانتر میکند
  ۴- رضایت جنسی همسران رانیز ارتقا میبخشد

  انواع مختلفی مبلمان وجوددارند که از آنهابیشتر برای راحتی ورفع خستگی روزمره  استفاده میشود. و نیز بعضی  ازآنها برای تزئین خانه و جلوه دادن به آن دیزاین  شده‌اند. نوعی مبل به نام شزلون وجوددارد که این دوخصوصیت را در خود جا داده است وهمچنین دارای نامهای دیگری ازجمله لاولی بد، لاوست، ویا همان مبل زناشوئی میباشد.ساختار فیزیکی لاولی بد یا همان شزلون به گونه ای است که علاوه برآن که  احساس راحتی را به شخص القا میکنداز ارتفاع متناسبی برخوردار است تاشخص به راحتی بتواند پاها را روی آن قرار دهد و استراحت کند.

  لاولی بد مورد بحث، دارای وزن سبک وجابجایی آن راحت میباشد.که این ویژگی آن باعث میشودتادردیگر فضاهای خانه ازجمله اتاق خواب ونشیمن ،تراس واستخر موردد استفاده قرار گیرد .

  مزیت های مبل لاولی بد:
  ۱-بدن را درحالتی قرار میدهد تابتواند خستگی را رفع کند
  ۲-موجب بهبود درگردش خون میگردد
  ۳-ارگونومی مبل لاولی بد به گونه ای است که ددر هنگام استراحت ازسوزش معده وبازگشت اسیدمعده جلوگیری میکند
  ۴-وهمچنین باعث کاسته شدن فشارهای روزمره از روی سیستم عصبی وآزاد شدن عضلات ماهیچه ها ورباط ها میشود

  ازمزیتهای مبل زناشوئی در رابطه جنسی
  ۱- باعث کیفیت بخشیدن به روابط زناشویی میشود
  ۲-باعث ارضای سطح توقعات جنسی همسران میگردد
  ۳- انجام حالتهای مختلف روابط جنسی را نیز آسانتر میکند
  ۴- رضایت جنسی همسران رانیز ارتقا میبخشد

  banner