لیست محصولات
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو

  معرفی 4 مدل فوق العاده شیک و مدرن سرویس خواب ویژه نو عروسان

  معرفی 4 مدل فوق العاده شیک و مدرن سرویس خواب ویژه نو عروسان

  خرید سرویس خواب

  امروزه وقتی صحبت از دکوراسیون می شود همه ما به فکرفراهم آوردن به روزترین اشیابه منظور زیباسازی فضای منزل می باشیم.اتاق خواب بخش مهمی ازپروسه دکوراسیون را به خود اختصاص می دهد بنابراین می بایست برای فضاسازی مناسب کالاهای مناسب با ان فضا را تهیه کنیم.مهم ترین وقابل توجه ترین شی؛ که فضای قابل توجهی از اتاق رابه خود اختصاص می دهد تخت خواب یا سرویس خواب می باشد.حال میخواهیم نکاتی درباره انتخاب صحیح خرید سرویس خواب ( خرید تخت خواب ) را برای شماعزیزان بیان کنیم.

   

  معرفی سرویس خواب 

   

  به مجموعه ای که شامل تخت خواب*دوعددپاتختی*میزارایش وصندلی *قاب آینه (دربرخی سرویس خواب هابه صورت دلخواه پاف جلوتختی نیزدرنظرگرفته شده که بودن آن درسرویس خواب الزامی نمی باشد) باشدسرویس خواب می گویند.انتخاب سرویس خواب به مواردی چون:متراژاتاق*رنگ دیوارهاوتم رنگی خانه بستگی دارد.اندازه گیری اتاق واینکه قبل ازخریدتصمیم بگیریدکه تخت خواب راچگونه دراتاق قراردهید شمارا درخریدوانتخاب مناسب ترین سرویس خواب کمک می کند.نکته قابل توجه دیگرکه درانتخاب تخت خواب(سرویس خواب)مهم است ارتفاع تخت خواب وهمچنین داشتن چهارچوب قوی که باعث می شود دوام وکارایی تخت بالارود می باشد.بهترین مدل تخت خواب *تخت خوابی است که اززمین نزدیک40سانت ارتفاع داشته باشدتابه هنگام برخاستن وحتی تعویض روتختی ونظافت راحتی رافراهم اورد.تشخیص این ارتفاع به این صورت است که:لبه تخت نشسته اگرپاهابه زمین برسندوزاویه 10تا15درجه راباسطح افقی داشته باشدتخت خواب مناسب است.اگردرانتخاب تشک مناسب برای تخت خواب خودتردیدداریدونمی دانیدچه تشکی مناسب است بایدگفته شودکه تشک مناسب آن است که هنگام واردآوردن فشاربادست روی ان نبایدبیشتراز7سانت فرو رود زیرانرمی بیش ازحدتشک باعث می شودتاهنگا استفاده طلانی مدت(خواب شبانه)موجب ایجادخستگی وکمردرد شود.مهم ترین ملاک انتخاب سروس خواب طراحی مناسب آن می باشدتاعلاوه برزیبایی که به دکوراسیون اتاق می دهدخوابی راحت رابه ارمغان آورد.

  حال می خواهیم به دسته بندی سرویس خواب ها از نظر بیس متریال مصرفی بپردازیم

  سرویس خواب ها یا حتی تخت خواب ها را کلامی توان با چهار متریال مختلف ساخت به شرح زیر:

  دسته ای ازسرویس خواب ها با چوب (گردو یا راش) ساخته می شوند که این دسته جزء گران قیمت ترین ولوکس ترین سرویس خواب ها می باشند که این گرانی به دلیل حجم بلای چوب مصرفی وظریف کاری هایی (مثل منبت کاری)است که روی ان هاانجام می شود

  دسته بعدی ازجنس ام دی اف می باشندکه بعدازکارهای چوب در رده دوم می باشندودارای قیمتی مناسب تراماباتنوع مدل دربازارموجودمی باشند.استحکام تخت هایی ازجنس ام دی اف هستندنسبت به تخت های جنس چوب کمتراست امااگرمناسب بافضاانتخاب شوند(اگرفضاکوچک باشددایم تخت درمعرض ضربه باشدمسلمادچارآسیب می شود)از دوام متعادلی برخوردارهستند.

  تخت خواب هایی ازجنس ملامینه دسته دیگری هستندکه نسبت به چوب وام دی اف از تنوع مدل*استحکام پایین تری برخوردارندوبه طبع قیمت این دسته تخت خواب پایین می باشد.

  وامادسته آخرتخت خواب هایی هستندکه ازفلز(آهن)ساخته می شوندکه درپایین ترین رده ازنظرتنوع مدل وزیبایی ظاهری قرارمی گیرند.وبیشترقابل استفاده درمکان هایی چون پادگان هاوخوابگاه های دانشجویی بنابرسبک قرارگرفتن(چندطبقه)می باشند.

   

  نکته قابل توجه بعدی یراق آلات مورداستفاده می باشد.منظورازیراق آلات:دستگیره های کشوی میزآرایش*ریل های به کاررفته درکشوهاواتصالات تخت می باشدکه می بایست مرغوبیت کافی راداشته باشند

  وآخرین نکته قابل توجه کفی تخت است که می تواندحالت های مختلفی داشته باشدکه کلابه دودسته تقسیم می شوند(جک دار)و(بدون جک).تخت هایی که کفی جک دار دارندقیمت نسبتابالاتری دارندوامکان استفاده ازفضای زیرتخت رافراهم می آورنداما در نمونه بدون جک این موضوع صدق نمیکند.

  امیدواریم باذکراین نکات توانسته باشیم شمارادرانتخاب سرویس خواب مناسب وایده آل راهنمایی کرده باشیم.

   

  انواع مدل سرویس خواب

  انواع مدل ساعت دیواری

  banner